شرایط فروش پروژه نارون 1 (دانشجو) :

واحدهای موجود از طبقه سوم تا ششم و قیمت از متری 35،500،000 ریال به بالا در شرایط فروش نقدی می باشد

شرایط فروش پروژه نارون 2 (فرامرزعباسی) :

فروش به صورت پیش فروش و با قیمت پایه 42،000،000 ریال به ازاء هر مترمربع آغاز می گردد.

(برای اطلاع از شرایط تسهیلات، لطفا با شماره های دفتر مشهد تماس بگیرید)

09151160870 و 05138938562

لیست قیمت
کاتالوگ پروژه مریم
  • شرکت ساختمانی الیمپوس
  • شرکت ساختمانی الیمپوس
  • شرکت ساختمانی الیمپوس
  • شرکت ساختمانی الیمپوس
  • شرکت ساختمانی الیمپوس