دریافت کارت اعتباری خریداران محترم

براساس توافق با بانک های ترکیه، پس از اخذ کد ورگی و سند مالکیت کلیه خریداران محترم جهت افتتاح حساب و دریافت کارت های اعتباری ویزا و مسترکارت به بانک ها معرفی می شوند. پس از افتتاح حساب اولیه، دریافت شماره حساب و کد IBN کارتهای ویزا و مستر خریداران به آدرس آنها ظرف مدت یک هفته ارسال خواهد شد.