فقط با 45 میلیون تومان، صاحب خانه شوید و اقامت ترکیه بگیرید.

شرایط مالکیت زمانی(تایم شیرینگ – تایم شرینگ) در آلانیا ترکیه :

 • هر واحد به شش نفر واگذار می شود.
 • یک دانگ از هر واحد، سند قطعی زده می شود.
 • با خرید یک سهم از پروژه آلانیا، امکان استفاده یک هفته ای از سایر امکانات رفاهی شرکت در شهرهای ایران (کیش، مشهد، بابلسر)
 • ارزش هردانگ از 45 میلیون تومان شروع می شود.
 • واحد به صورت مبلمان کامل تحویل داده می شود.
 • زمان استفاده هر شش ماه، یک ماه و هر سال، دو ماه کامل
 • مدت زمان استفاده از امکانات ایران، هرسال یک هفته
 • نحوه دریافت، طی دو قسط دریافت می گردد.
 • ضمانت اجرا شرایط فروش مالکیت زمانی در ایران داده می شود
 • قرارداد جهت خریداران ایرانی در ایران و ترکیه تنظیم خواهد گردید
 • درصورت تمایل خریداران، مبلغ ارزش هرسهم به صورت وام یک ساله با نرخ 13% کارسازی خواهد شد و سند قطعی بعد از تسویه نهایی منتقل می گردد.
 • شرایط تضمین قرارداد در کشور ترکیه، طی یک قرارداد رسمی در نوترای (دفترخانه رسمی) ثبت خواهد گردید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس بگیرید:

واتس اپ: 19 23 684 553 90+
تلفن دفتر: 77 87 347 505 90+

شرکت ساختمانی الیمپوس