اخذ اقامت ترکیه از طریق خرید ملک

بنابر قانون شماره 6458 که در تاریخ 2013/04/11 در روزنامه رسمی جمهوری ترکیه منتشر شده است اتباع خارجی با خرید ملک می توانند اقامت یک ساله ترکیه را گرفته و چندسال این اقامت را تمدید کرده و پس از 5 تا 8سال می توانند برای اقامت دائم اقدام نمایند. برای گرفتن این نوع اقامت شما نیازی به ثبت شرکت ندارید و علاوه براینکه هزینه های ثبت و نگهداری شرکت را نخواهید پرداخت بلکه شاهد افزایش قیمت و سود سرمایه گذاری در بخش املاک ترکیه نیز خواهید بود.